transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Så kan skolan bekämpa rasism

Författare och institution:
Christer Mattsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Dagens Samhälle, 2015-11-26 s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
240625
Posten skapad:
2016-08-23 09:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007