transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nu sprids förenklade analyser av terrorn

Författare och institution:
Christer Mattsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Svenska Dagbladet, 2015-11-16 s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
240624
Posten skapad:
2016-08-23 09:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007