transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den ytliga mediebilden av radikalisering leder fel

Författare och institution:
Christer Mattsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
DN, 2016-03-02 s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
Postens nummer:
240623
Posten skapad:
2016-08-23 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007