transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local Government and the Market, The Case of Public Services and Care for the Elderly in Sweden

Författare och institution:
Stig Montin (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Public and Social Services in Europe. From Public and Municipal to Private Sector Provision, s. 87-101
ISBN:
978-1-137-57498-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
240614
Posten skapad:
2016-08-22 18:52
Posten ändrad:
2016-09-19 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007