transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dags att diskutera subventionerad TBE-vaccination

Författare och institution:
Tomas Bergström (Institutionen för biomedicin); Peter Norberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Daniel Slunge (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 113 ( 31-33 )
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
240608
Posten skapad:
2016-08-22 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007