transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nonlinear Resonance in the Accretion Disk of a Millisecond Pulsar

Författare och institution:
W. Kluzniak (-); Marek A Abramowicz (Institutionen för fysik (GU)); S. Kato (-); W.H. Lee (-); N. Stergioulas (-)
Publicerad i:
The Astrophysical Journal Letters, 603 s. 89
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Postens nummer:
2406
Posten skapad:
2006-08-28 13:19
Posten ändrad:
2010-03-03 20:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007