transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Age of Scientific Gynaecological Masseurs. ‘Non-intrusive’ Male Hands, Female Intimacy, and Women’s Health around 1900

Författare och institution:
Anders Ottosson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Social history of medicine, Epub ahead of print
ISSN:
0951-631X
E-ISSN:
1477-4666
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
Postens nummer:
240564
Posten skapad:
2016-08-22 11:30
Posten ändrad:
2016-08-25 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007