transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handledning för professionsutveckling

Författare och institution:
Ann-Christine Wennergren (-); Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Jarl, M & Nihlfors, E. (2016). Ledarskap utveckling lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer, s. 365-384
ISBN:
978-91-27-14706-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
240537
Posten skapad:
2016-08-20 16:25
Posten ändrad:
2016-08-21 08:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007