transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Summary

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Christer Laurén (-); Lieselott Nordman (-); Marianne Nordman (-); Maria Kvist (-)
Publicerad i:
Landqvist, Hans, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman & Maria Kvist, Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt, s. 387-391
ISBN:
978-952-7005-34-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Förlagsaktiebolaget Scriptum
Förlagsort:
Vasa
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Rättshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Finsk-ugriska språk ->
Finska språket
Ytterligare information:
Förlagets information om boken: www.scriptum.fi
Postens nummer:
240534
Posten skapad:
2016-08-20 07:37
Posten ändrad:
2016-08-22 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007