transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det transversala språket: Att förnimma världen

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
Intersektionalitet – ett användbart begrepp inom genusforskningen (keynote vid konferens i Norrköping),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
240517
Posten skapad:
2016-08-19 23:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007