transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Languages; transversal as X-rays

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
5th European Feminist Research Conference 2003 (konferens, Lund),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
240515
Posten skapad:
2016-08-19 23:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007