transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

INTERSECTIONALITY. SCUM-MANIFESTO ANOTHER DAY. Scale 1:1

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
Feminist perspectives on intersectionality: theories, methods and analysis of gender, normality, otherness (konferens, Köpenhamn),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
240514
Posten skapad:
2016-08-19 23:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007