transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

John Italos

Författare och institution:
Katerina Ierodiakonou (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Encyclopedia of Plato,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlagsort:
INTERNET
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
240506
Posten skapad:
2016-08-19 20:21
Posten ändrad:
2016-08-25 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007