transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Michael Psellos

Författare och institution:
Katerina Ierodiakonou (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Encyclopedia of Plato,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
http://n1.xtek.gr/ime/lyceum/index.php?p=home&lang=2)
Förlagsort:
INTERNET
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
240505
Posten skapad:
2016-08-19 20:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007