transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Theophrastus

Författare och institution:
Katerina Ierodiakonou (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
• The Stanford Encyclopedia of Philosophy (ed. E. N. Zalta) ,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
URL = http://plato.stanford.edu/archive
Förlagsort:
INTERNET
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
240501
Posten skapad:
2016-08-19 20:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007