transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

M. E. Kalderon, Form without Matter: Empedocles and Aristotle on Color Perception

Författare och institution:
Katerina Ierodiakonou (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Notre Dame Review of Books, ( January )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
240500
Posten skapad:
2016-08-19 20:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007