transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A note on reductio ad impossibile in Post-Aristotelian logic

Författare och institution:
Katerina Ierodiakonou (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Logique et dialectique dans l’antiquité (eds. J.-B. Gourinat & J. Lemaire), s. 347-61
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Vrin
Förlagsort:
Paris
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
240497
Posten skapad:
2016-08-19 20:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007