transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The realism(s) of the multicultural society. Knowing that One is Throwing One´s Voice

Det mångkulturella samhällets realism(er). Att veta att man buktalar

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
Nordisk litteratur 2005,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
realism multicultural society
Postens nummer:
240483
Posten skapad:
2016-08-19 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007