transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är hälsopromotion?

Författare och institution:
Peter Korp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
ISBN:
978-91-44-09371-0
Antal sidor:
166
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
240479
Posten skapad:
2016-08-19 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007