transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samband sågs mellan Tv-tid och övervikt hos barn och ungdomar

Författare och institution:
Andreas Fröberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Läkartidningen, 2016;113;D6M4
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
240449
Posten skapad:
2016-08-19 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007