transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sedentary time and physical activity among adolescents in a Swedish multicultural area: Cross-sectional data from the ‘How-to-Act?' project

Författare och institution:
Andreas Fröberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Cecilia Boldemann (-); Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
The International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
240448
Posten skapad:
2016-08-19 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007