transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accelerometer-measured physical activity among adolescents in a multicultural area characterized by low socioeconomic status

Författare och institution:
Andreas Fröberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Cecilia Boldemann (-); Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
International Journal of Adolescent Medicine and Health, e-pub ahead of print
ISSN:
0334-0139
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
240446
Posten skapad:
2016-08-19 10:28
Posten ändrad:
2016-09-05 17:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007