transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deposition Kinetics of Bioinspired Phenolic Coatings on Titanium Surfaces

Författare och institution:
Sebastian Geißler (-); Alejandro Barrantes (-); Pentti Tengvall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Phillip B. Messersmith (-); Hanna Tiainen (-)
Publicerad i:
Langmuir, 32 ( 32 ) s. 8050-8060
ISSN:
0743-7463
E-ISSN:
1520-5827
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Polyphenols can form functional coatings on a variety of different materials through auto-oxidative surface polymerization in a manner similar to polydopamine coatings. However, the mechanisms behind the coating deposition are poorly understood. We report the coating deposition kinetics of the polyphenol tannic acid (TA) and the simple phenolic compound pyrogallol (PG) on titanium surfaces. The coating deposition was followed in real time over a period of 24 h using a quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D). TA coatings revealed a multiphasic layer formation: the deposition of an initial rigid layer was followed by the buildup of an increasingly dissipative layer, before mass adsorption stopped after approximately 5 h of coating time. The PG deposition was biphasic, starting with the adsorption of a nonrigid viscoelastic layer which was followed by layer stiffening upon further mass adsorption. Coating evaluation by ellipsometry and AFM confirmed the deposition kinetics determined by QCM-D and revealed maximum coating thicknesses of approximately 50 and 75 nm for TA and PG, respectively. Chemical characterization of the coatings and polymerized polyphenol particles indicated the involvement of both physical and chemical interactions in the auto-oxidation reactions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi
Postens nummer:
240436
Posten skapad:
2016-08-18 17:18
Posten ändrad:
2016-08-19 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007