transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politics of social marginalization and inclusion: The challenge of adaptation to climate change

Författare och institution:
Andrea J. Nightingale (Institutionen för globala studier); K. N. Rankin (-)
Publicerad i:
Inclusive Urbanization: Rethinking Policy, Practice and Research in the Age of Climate Change, s. 53-64
ISBN:
978-020372830-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
240430
Posten skapad:
2016-08-18 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007