transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Könsmärkta nyheter av en jämställd journalistkår

Författare och institution:
Maria Edström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Journalistik i förändring. Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014, s. 41-53
ISBN:
978-91-980631-7-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutet för Mediestudier
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet redovisar en del av Institutet för mediestudiers innehållsanalys av svenska nyheter som omfattar 21 medier i Stockholm, Karlstad och Sundsvall åren 2007 och 2014. Delstudien visar att det dagliga nyhetsarbetet fortfarande präglas av en viss övervikt för manliga reportrar både 2007 och 2014, åtminstone i de nyheter där reporterns kön framgår. Värt att notera är att reporterns kön ofta inte framgår, 2007 var nästan hälften av nyheterna ”könlösa”, medan 2014 var det en knapp tredjedel. Dessa typer av nyheter återfinns framför allt i morgonpressen. Undersökningen pekar även på en fortsatt mansdominans bland källorna, den tycks också vara stabil över tid. 2014 var det 64 procent manliga källor och 36 procent kvinnor, en marginell förändring sedan 2007 då det var 35 procent kvinnor bland nyhetskällorna. Sporten är det område som både har lägst andel kvinnor men som också förändrat sig mest, från 15 till 22 procent kvinnliga källor.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
jämställdhet, journalistik, nyhetsinnehåll, Stockholm,Sundsvall, Karlstad
Postens nummer:
240414
Posten skapad:
2016-08-18 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007