transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The renin–angiotensin system in Barrett’s esophagus

Författare och institution:
Svein-Olav Bratlie (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Anders Edebo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Anna Casselbrant (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Herbert F Helander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Lars Fändriks (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Gastroenterology, 51 ( 9978 ) s. 1037-1042
ISSN:
0036-5521
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
ABSTRACT Objective: Barrett’s esophagus (BE) is a risk factor for esophageal adenocarcinoma. In addition to its classical endocrine character known for hemodynamic regulation, the renin–angiotensin system (RAS) can be associated with inflammation, wound healing, and cancer. The aim of this study was to explore a potential expression of the RAS in BE, with or without the presence of dysplasia. Material and methods: Biopsy material was prepared for western blotting and immunohistochemistry. Non-BE patients (controls) were compared with BE patients regarding RAS in the squamous epithelium. In the columnar BE mucosa, RAS expression was studied in patients with and without dysplasia. Key components of the ‘classical’ RAS were assessed: the angiotensin-converting enzyme (ACE) and the angiotensin II subtype 1 and 2 receptors (AT1R and AT2R). Results: The presence of RAS factors was confirmed in the esophageal mucosa of both control and BE patients. ACE protein expression was 48% lower (p1⁄40.001) whereas AT1R was 45% higher (p1⁄40.039) in the squamous epithelium of BE patients compared to epithelia from non-BE controls. In the meta- plastic intestinal-like epithelium, AT1R expression was 37% higher in BE patients with confirmed dyspla- sia than in patients without dysplasia (p 1⁄4 0.009). Immunohistochemistry showed an altered distribution of RAS proteins in BE patients with dysplasia. Conclusions: The differential RAS expression observed may prove to be useful as a biomarker or a pharmaceutical target.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Barrett’s esophagus; biomarkers; endoscopy; esophageal adenocarcinoma; renin–angiotensin receptor
Postens nummer:
240397
Posten skapad:
2016-08-18 11:37
Posten ändrad:
2016-08-19 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007