transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quality control of isothermal amplified DNA based on short tandem repeat analysis

Författare och institution:
Thomas Kroneis (Sahlgrenska Cancer Center); A. El-Heliebi (-)
Publicerad i:
Whole Genome Amplification: Methods and Protocols, s. 129-140
ISBN:
978-1-4939-2989-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This protocol describes the use of a 16plex PCR for the purpose assessing DNA quality after isothermal whole genome amplification (WGA). In short, DNA products, generated by amplification multiple displacement amplification, are forwarded to PCR targeting 15 short tandem repeats (STR) as well as amelogenin generating up to 32 different PCR products. After amplification, the PCR products are separated via capillary electrophoresis and analyzed based on the obtained DNA profiles. Isothermal WGA products of good DNA quality will result in DNA profiles with efficiencies of >90 % of the full DNA profile. © Springer Science+Business Media New York 2015. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
Nyckelord:
Isothermal whole genome amplification, Quality control PCR, Single-cell analysis, STR analysis
Postens nummer:
240394
Posten skapad:
2016-08-18 11:34
Posten ändrad:
2016-08-18 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007