transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ebola vaccine R&D: Filling the knowledge gaps

Författare och institution:
D. Medaglini (-); Ali M Harandi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); T. H. M. Ottenhof (-); C. A. Siegrist (-)
Publicerad i:
Science Translational Medicine, 7 ( 317 )
ISSN:
1946-6234
E-ISSN:
1946-6242
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
With an emphasis on systems analyses, the VSV-EBOVAC project harnesses state-of-theart technologies that illuminate mechanisms behind the observed immunogenicity and reactogenicity of the rVSV-ZEBOV vaccine and ensures that such information is shared among stakeholders.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
240389
Posten skapad:
2016-08-18 11:00
Posten ändrad:
2016-08-18 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007