transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chapter 15 - Ultrafine Particles Pollution and Measurements

Författare och institution:
P. Kumar (-); A. Wiedensohler (-); W. Birmili (-); P. Quincey (-); Mattias Hallquist (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Comprehensive Analytical Chemistry, Volume 73 s. 369-390
ISBN:
978-0-444-63605-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Elsevier
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Transportteknik och logistik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
Air quality, Health-exposure assessment, Particle measurements, Particulate pollution, Ultrafine particles, Urban environment
Postens nummer:
240388
Posten skapad:
2016-08-18 10:39
Posten ändrad:
2016-08-19 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007