transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Crossing the Digital Desert in Sub-Saharan Africa: Does Policy Matter?

Författare och institution:
Robert Wentrup (Företagsekonomiska institutionen); Emily Xu (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for International Business Studies); Richard Nakamura (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for International Business Studies); Patrik Ström (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for International Business Studies)
Publicerad i:
Policy & Internet,
ISSN:
1944-2866
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
global south, internet, service,
Postens nummer:
240384
Posten skapad:
2016-08-18 10:21
Posten ändrad:
2016-08-18 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007