transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Formal Employment to Street Vending: Malaysian Women’s Labour Force Participation over the Life Course

Författare och institution:
Anja K. Franck (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
The Everyday Political Economy of Southeast Asia - (ed.) Elias, J. & Rethel, L, s. 159-177
ISBN:
9781107122338
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
Everyday political economy, labor force participation, informal economy, gender, Malaysia
Postens nummer:
240370
Posten skapad:
2016-08-17 21:23
Posten ändrad:
2016-09-19 09:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007