transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Compulsory School In and Outdoors. Implicationsfor School Childrens Physical Activity and Health

Författare och institution:
Peter Pagels (-); Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Peter Guban (-); Andreas Fröberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Cecilia Boldemann (-)
Publicerad i:
International Journal of Environmental Research and Public Health, 13 ( 7 )
ISSN:
1660-4601
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
240369
Posten skapad:
2016-08-17 21:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007