transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are you mocking me or are you laughing with me?

Författare och institution:
Kristina Lundholm Fors (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Ellen Breitholtz (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Proceedings of the 20th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue,
ISSN:
2308-2275
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Laughter, pragmatics,
Postens nummer:
240344
Posten skapad:
2016-08-17 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007