transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dramatis Personae in β-Cell Mass Regulation: Enter SerpinB1

Författare och institution:
A. I. Tarasov (-); Patrik Rorsman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Cell Metabolism, 23 ( 1 ) s. 8-10
ISSN:
1550-4131
E-ISSN:
1932-7420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
How is β-cell mass adjusted to changes in the functional insulin requirements? The answer to this question is central to the understanding of the causes and (potentially) the therapy of type 2 diabetes. In this issue of Cell Metabolism, El Ouaamari et al. (2016) report that increased production of the protease inhibitor SerpinB1 in the liver links insulin resistance to stimulation of β-cell proliferation. © 2016 Elsevier Inc.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
blood sampling; cell proliferation; genetic variability; glucose homeostasis; human; hyperglycemia; in vitro study; insulin release; insulin resistance; insulin sensitivity; knockout mouse; liver cell; neutrophil; non insulin dependent diabetes mellitus; nonhuman; obesity; white adipose tissue
Postens nummer:
240331
Posten skapad:
2016-08-17 09:08
Posten ändrad:
2016-08-17 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007