transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Platon i Byzans

Författare och institution:
Börje Bydén (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Platon: Værk og virkning, ed. Jakob Leth Fink & Kristian Larsen, s. 423–444
ISBN:
9788702112559
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Gyldendal
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2016
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
240325
Posten skapad:
2016-08-16 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007