transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adolescent-Centered Pain Management in School When Adolescents Have Chronic Pain-A Qualitative Study

Författare och institution:
Stefan Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Per-Åke Rosvall (-); Annikki Jonsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Global Journal of Health Science, 9 ( 4 )
ISSN:
1916-9736
E-ISSN:
1916-9744
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
240315
Posten skapad:
2016-08-16 14:33
Posten ändrad:
2016-08-19 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007