transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Archaeology and history as companion disciplines

Författare och institution:
Tove Hjørungdal (Institutionen för historiska studier); Carl Holmberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Lund Archaeological Review, 21 s. 7-20
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This article aims to contribute to the practice history of archaeology
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
practice history, companion disciplines, posthumanism
Postens nummer:
240312
Posten skapad:
2016-08-16 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007