transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aristotle on Previson through Dreams

Författare och institution:
Filip Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Ancient Philosophy, 36 ( 2 ) s. 383-407
ISSN:
0740-2007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
240308
Posten skapad:
2016-08-16 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007