transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The sense of death and non-existence in nihilistic delusions

Författare och institution:
Filip Radovic (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Phenomenology and the Cognitive Sciences, Epub ahead of print
ISSN:
1568-7759
E-ISSN:
1572-8676
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Cotard ’s delusion, Death, Inauthenticity, Misplaced being, Monothematic delusions, Nihilistic delusions
Postens nummer:
240305
Posten skapad:
2016-08-16 11:39
Posten ändrad:
2016-08-17 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007