transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att finna vägar till att forma det goda - dygdetik som existentiell-moralisk metodologi

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Franck, O., Osbeck, C. & von Brömssen, K: Religioner, livsåskådningar och etik. För lärare i årskurs 4 - 6. Malmö: Gleerups , s. 261 - 274
ISBN:
978-91-40-69265-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
det goda, dygdetik, etikdidaktik, demokratisk undervisning
Postens nummer:
240287
Posten skapad:
2016-08-15 22:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007