transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religioner, livsåskådningar och etik. För lärare årskurs 4 - 6 (red)

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Christina Osbeck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Kerstin von Brömssen (-)
ISBN:
978-91-40-69265-8
Antal sidor:
296
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att undervisa i ämnet religionskunskap är både spännande och roligt. Det är ett ämne där lärare och elever kan mötas i samtal om tro, mening, rätt och orätt, gott och ont. Det är också ett ämne där elevers erfarenheter är viktiga att ta vara på. Alla människor funderar över etiska och existentiella frågor och för religionskunskapsundervisningen utgör de en nödvändig grund. Samtidigt finns i nuvarande kursplan ett centralt innehåll för undervisningen, samt kunskapskrav utifrån vilka elevers ämneskunskaper ska bedömas. Detta ställer krav på en strukturerad, vederhäftig och klok undervisning. Det centrala innehållets rubriker i kursplanen är inte förhandlingsbara, men lärare har frihet att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt. Det är en frihet som är viktig att ta vara på. Samtidigt ställer denna frihet krav på att man som lärare är påläst och försöker följa vad som händer i aktuell debatt och forskning. Den här boken är tänkt att vara en källa till att utveckla de ämnesteoretiska kunskaperna i religionskunskap. Boken är uppbyggd kring de fyra delarna i det centrala innehållet: Religioner och andra livsåskådningar, Religion och samhälle, Identitet och livsfrågor och Etik. Författarna är alla ämnesteoretiker, verksamma i högskole- och universitetsutbildning och forskning. Genom att presentera sina ämnesteoretiska perspektiv på hur det centrala innehållet kan uppfattas, vilka frågor som kan vara viktiga att uppmärksamma och vilka forskningsperspektiv som kan bidra till en djupare och mer dynamisk förståelse, ger de en grund för hur man som lärare kan utveckla sina ämneskunskaper.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
religionskunskap, livsåskådning, etik, undervisning
Postens nummer:
240280
Posten skapad:
2016-08-15 17:04
Posten ändrad:
2016-08-25 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007