transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decemberöverenskommelsens fall - en spegel av strategiskt tänkande partisympatisörer?

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen); Karin Eriksson (-); Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Ekvilibrium, SOM-undersökningen 2015, Ohlsson, Jonas, Oscarsson, Henrik & Solevid, Maria (red), s. 16
ISBN:
978-91-89673-35-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Senhösten 2014 lade den nybildade regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram sin första budget. Vid omröstningen i riksdagen den 3 december röstade Sverigedemokraterna med allianspartiernas budgetförslag. Därmed föll regeringens budget och statsminister Löfven aviserade extra val. I slutet av året presenterade regeringen och allianspartierna den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ) och extra valet utlystes aldrig. Överenskommelsen innebar att ”största partikonstellation” skulle kunna bilda regering och få igenom sina budgetar och var tänkt att gälla till valet 2022. Inom Moderaterna och Kristdemokraterna mobiliserades motstånd, och hösten 2015 röstade Kristdemokraternas riksting igenom att partiet skulle lämna Decemberöverenskommelsen. Övriga allianspartier följde omedelbart efter. I detta kapitel undersöker vi inställning till DÖ bland olika partisympatisörer, och finner att motståndet var starkast bland moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater. Därefter studerar vi sambandet mellan konservativa värderingar hos moderata sympatisörer och inställning till DÖ. Vi identifierar ett signifikant samband mellan inställning till DÖ och inställning till att ta emot färre flyktingar, till EU och till att förbjuda tiggeri. Starkast är sambandet i flyktingfrågan.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Decemberöverenskommelsen, svensk politik, partisympati, opinion
Postens nummer:
240246
Posten skapad:
2016-08-15 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007