transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

News Media Use and Political Engagement Among Adolescents: An Analysis of Virtuous Circles Using Panel Data

Författare och institution:
Sanne Kruikemeier (-); Adam Shehata (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Political Communication, e-pub ahead of print
ISSN:
1058-4609
E-ISSN:
1091-7675
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
media effects, news media use, political engagement, reinforcing spirals, selection effects, virtuous circle
Postens nummer:
240239
Posten skapad:
2016-08-15 12:12
Posten ändrad:
2016-09-15 08:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007