transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

News Habits Among Adolescents: The Influence of Family Communication on Adolescents’ News Media Use—Evidence From a Three-Wave Panel Study

Författare och institution:
Adam Shehata (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Mass Communication & Society, e-pub ahead of print
ISSN:
1520-5436
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
240238
Posten skapad:
2016-08-15 12:10
Posten ändrad:
2016-09-15 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007