transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidence of Reading? The Swedish Public's Letters to Selma Lagerlöf. Quantitative and Qualitative Approaches to the History of Reading

Författare och institution:
Jenny Bergenmar (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Maria Karlsson (-)
Publicerad i:
Plotting the Reading Experience. Theory, Practice, Politics / Paulette M. Rothbauer, Kjell Ivar Skjerdingstad, Lynne (E.F.) McKechnie, and Knut Oterholm, editors, s. 73-85
ISBN:
978-1-77112-172-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wilfred Laurier University Press
Förlagsort:
Waterloo, Ontario
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
letters, historical readers, Selma Lagerlöf, biography, reading practices
Postens nummer:
240228
Posten skapad:
2016-08-15 10:57
Posten ändrad:
2016-08-26 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007