transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is the epistemic program a radical revision or a rival version?

Författare och institution:
Jonas Ivarsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Paper presented at the Radical Ethnomethodology meeting, Manchester, UK. 22-23 June,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
240216
Posten skapad:
2016-08-15 08:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007