transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The impact of physical functioning on participation in the first year post-stroke

Författare och institution:
Karin Törnbom (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Hanna C Persson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Acta Neurologica Scandinavica, Epub ahead of print s. 1-7
ISSN:
0001-6314
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Studies have investigated predictors of participation and showed that fewer depressive symptoms, physical independence, and age could predict the level of participation after stroke. Association between self-assessed functions and perceived levels of participation over time is not yet known. The aim of this study was to investigate perceptions of participation and how this related to background characteristics and self-assessed rehabilitation outcomes, at 1, 6, and 12 months post-stroke.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
participation, physical functioning, rehabilitation, stroke
Postens nummer:
240201
Posten skapad:
2016-08-13 11:41
Posten ändrad:
2016-08-19 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007