transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alla är nyanlända på sitt sätt

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förskolan, Tema: Krönikan, ( 6 ) s. 37
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
nyanlända barn, förskola, barn på flykt
Postens nummer:
240193
Posten skapad:
2016-08-12 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007