transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Police officers’ use of evidence in suspect interviews: How and Why?

Författare och institution:
Serra Tekin (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Leif Strömwall (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Presentation at the annual conference of International Investigative Interviewing Research Group,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
240182
Posten skapad:
2016-08-12 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007