transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The only constant is change: Analysing and understanding change in sport and exercise psychology research

Författare och institution:
Andreas Stenling (-); Andreas Ivarsson (-); Magnus Lindwall (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap & Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Review of Sport and Exercise Psychology, Epub ahead of print
ISSN:
1750-984X
E-ISSN:
1750-9858
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
240175
Posten skapad:
2016-08-11 17:02
Posten ändrad:
2016-08-12 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007